Planning van Park Nova

Globale planning

Globale planning Park Nova

Voordat we gaan starten met de bouw moet er nog heel wat gebeuren.
Hieronder vind je een globale planning:

Stedenbouwkundig plan Eerste helft 2020
Bestemmingsplanprocedure  Start 2e helft 2020
Omgevingsvergunningsprocedure Start 1e helft 2021
Start verkoop of verhuur Zomer/najaar 2021
Start bouw Zomer 2021
Oplevering en wonen Eind 2022
Deel deze pagina: