De verbeterde verkeersituatie

19 oktober 2021

Nieuwsbericht

Op 13 oktober jl. hebben wij, in samenwerking met een verkeersdeskundige Jan Haveman, de omwonenden geïnformeerd over de verbeterde verkeersituatie ter plaatse van de in- en uitrit die wij willen realiseren bij Park Nova.


De huidige situatie van de locatie geeft weinig zicht bij het in- en uitrijden om te gaan naar de Zwolseweg. Door een deskundig bureau is er uitgebreid onderzoek gedaan hoe we de situatie veiliger kunnen maken voor zowel de toekomstige bewoners als de openbare verkeersituatie. Dit onderzoek is door Jan Haveman op deze avond aan de omwonenden gepresenteerd.

Conclusie: de in- en uitrit wordt verbreed, bossage wordt verwijderd waardoor de zichtlijnen beter worden, de parkeerplaats direct naast de oprit verdwijnt, zodat het zicht niet meer kan worden belemmerd.

Onderstaande afbeelding geeft de nieuwe situatie in hoofdlijnen weer.

Deel dit artikel: