Bijeenkomst Omwonenden Park Nova

25 augustus 2021

Nieuwsbericht

Op dinsdag 6 juli jl. hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden voor de direct omwonenden van het plan Park Nova. Wij hebben dit als zeer prettig ervaren om zo met elkaar in gesprek te zijn en hen te informeren over de actuele plannen.


Onze projectontwikkelaar Luuk Alferink heeft aan de hand van een presentatie de omwonenden meegenomen in de huidige plannen ten aanzien van de ontwikkeling en bouw van Park Nova.

Tijdens de avond zijn er meerdere onderwerpen aan bod gekomen zoals verkeer, parkeren, geluid, bouwproces, etc. We sloten af met de conclusie dat in hoofdlijnen de woonomgeving zichtbaar verbeterd door de herontwikkeling van de locatie. Hier kun je de notulen van deze avond nalezen.

Deel dit artikel: